10 UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH ABY SKUTECZNIE SIĘ KOMUNIKOWAĆ

Komunikacja jest konieczna do szczęścia, a więc dzisiaj o komunikacji. Jakie umiejętności pomagają się lepiej komunikować? Jest ich wiele, ale tych dziesięć jest według mnie najważniejszych.

 1. Myślenie

Myślenie to ciężka praca dlatego tak mało ludzi to robi” – Albert Einstein

Niby każdy z nas myśli, bo ma jakieś myśli w głowie, ale to jeszcze nie jest umiejętność myślenia. Nasze słowa odzwierciedlają nasze myśli, to o czym myślimy, jak myślimy. Dlatego, żeby lepiej się komunikować trzeba lepiej myśleć.

Umiejętność myślenia to:

Obserwacja własnych myśli

Nasze myśli reprezentują różne przekonania jakie mamy, które nam kiedyś wpojono, albo które sami zaadoptowaliśmy. Musimy obserwować nasze myśli, żeby nieustannie weryfikować te przekonania, czy są nam nadal potrzebne, czy nas nie ograniczają. Dlatego, że te przekonania i myśli wyrażamy potem we własnych słowach. To również umiejętność rejestrowania nowych pomysłów, które pojawiają się nam w głowie. i decyzja czy wypowiedzieć na głos te pomysły czy nie.

Wybieranie myśli, w które chce się wierzyć

To umiejętność świadomego wybierania myśli, tego o czym chcemy myśleć i odrzucanie myśli, które nie są nam potrzebne. To umiejętność tworzenia i adoptowania nowych myśli takich jakie potrzebujemy i kiedy ich potrzebujemy. Tak, żebyśmy w trakcie rozmowy potrafili mówić tak jak chcemy myśleć.

Panowanie nad myślami

To umiejętność wypierania natrętnych myśli, i zastępowania ich innymi myślami. To umiejętność zastępowania negatywnych myśli pozytywnymi. Myśli pojawiają się same, ale to my mamy możliwość wybierania tych, które chcemy zatrzymać, rozwinąć. Nie można sobie powiedzieć, nie będę o tym myśleć, trzeba po prostu zacząć myśleć o czymś innym. Panowanie nad myślami to też umiejętność wyboru kiedy będziemy o czymś myśleć i myślenia o tym o czym chcemy wtedy kiedy mamy na co czas. Takie panowanie pomaga nam potem w komunikacji, bo potrafimy decydować kiedy o czymś rozmawiać, zastanawiać się jak to powiedzieć, panować nad emocjami w komunikacji.

Nadawanie kierunku myślom

To umiejętność wychodzenia od jednej myśli w kierunku kolejnych. Takie wewnętrzne zadawanie sobie pytań, łączenie myśli w celu dojścia do rozwiązania, poszukiwanie nowych możliwości. Dzięki ukierunkowanemu myśleniu możemy znajdować rozwiązania, albo też szukać problemów do rozwiązania. Dlatego możemy rozwijać umiejętność lepszego komunikowania się.

Dzięki temu, że myślimy świadomie i panujemy nad swoim umysłem możemy lepiej dobierać słowa i okoliczności do tego, żeby osiągać sukcesy w komunikacji, w życiu.

Umiejętność myślenia jest nam też niezbędna do zmiany. Bo sukces to dotarcie tam gdzie się chce. A to wymaga nowego podejścia, nowych działań, nowych przekonań, nowej perspektywy, nowych myśli, które przeradzają się w słowa. A te słowa w czyny.

 1. Inteligencja emocjonalna

Edukować umysł bez edukacji serca to jak w ogóle nie edukować” – Arystoteles

Skuteczność naszej komunikacji ściśle koreluje z naszą inteligencją emocjonalną. Im jest ona wyższa tym jesteśmy skuteczniejsi i mamy większą satysfakcję z naszych relacjach z ludźmi i z własnych działań.

Jedynie w przypadku psychopatów, którzy nie rozumieją emocji w komunikacji, poprzez swoje proste i logiczne wypowiedzi przez chwilę mogą być skuteczni, dopóki nie zostaną rozpoznani. Jednak nie jest to strategia godna naśladowania, która zwiększa szanse na długoterminowe korzyści.

Zgodnie z podręcznikiem Inteligencja Emocjonalna Daniela Golemana, na inteligencję emocjonalną składają się następujące elementy:

SamoświadomośćWiedza o swoich stanach wewnętrznych, preferencjach, możliwościach i intuicyjnych ocenach.

Podstawowe emocje to szczęście, strach, zdziwienie, smutek, złość i wstręt. W zależności od tego co czujemy, taki ton, słowa, ekspresję wybieramy w komunikacji.

SamoregulacjaPanowanie nad swoimi stanami wewnętrznymi, impulsami i możliwościami

Umiejętność wywoływania różnych emocji jest bardzo przydatna w komunikacji. Kiedy trzeba możemy wtedy być bardziej radośni, bardziej energetyczni, a kiedy nie trzeba, po prostu zamilknąć.

Motywacja – skłonności emocjonalne, które prowadzą do nowych celów i ułatwiają ich osiągnięcie

Motywacja jest niezbędnym elementem skutecznej komunikacji. Musimy motywować siebie samych, motywować innych, aby osiągać swoje cele. Im więcej w naszej komunikacji pozytywnej motywacji tym szybciej i łatwiej osiągamy to czego pragniemy.

Umiejętności społeczne – umiejętność wzbudzania u innych pożądanych reakcji.

Te umiejętności w komunikacji odzwierciedlają umiejętność wywierania wpływu, przekonywania, godzenia, przewodzenia, tworzenia więzi. Nasza komunikacja odbywa się zawsze w relacji do drugiej osoby lub do samego siebie. Im lepiej umiemy komunikować się z innymi tym lepiej współpracujemy dla realizacji wspólnych, czy własnych celów.

Empatia – uświadamianie sobie uczuć, potrzeb i niepokojów innych osób.

Dobra komunikacja opiera się na empatii. Na wyczuwaniu nastrojów, obaw, pragnień innych osób. Na wyrażaniu tego. Wyrażanie empatii w komunikacji buduje więź i zaufanie. Rozwijaj swoją empatię, aby lepiej rozumieć i docierać do drugiej osoby, aby się skuteczniej komunikować.

 1. Otwartość

Umysł jest jak spadochron, nie pracuje jeśli nie jest otwarty” – Frank Zappa

Otwartość do umiejętność przyswajania nowej wiedzy, to weryfikacja własnych przekonań, to umiejętność zobaczenia świata z innej perspektywy, to umiejętność zobaczenia perspektywy naszego rozmówcy. To otwartość na nowe informacje. Bez oceniania.

Otwartość w komunikacji zapewnia nam to, że nieustannie możemy zmieniać swoją perspektywę, szybko akceptować nowe pomysły i rozwiązania, zmieniać nasze podejście. Otwartość w komunikacji pozwala nam słuchać, słuchać bez założeń, bez sztywnych przekonań.

 1. Myślenie strategiczne

Sekretem zmiany jest skupienie całej swojej energii nie na walczeniu ze starym, ale na budowaniu nowego.” – Sokrates

Komunikacja sukcesu musi opierać się na strategicznym myśleniu. Takie podejście pozwala nam spojrzeć szerzej na relację, na problem. Odpuścić krótkoterminowe zyski. Taka dłuższa perspektywa pozwala dokonywać lepszych wyborów, komunikować się, żeby tworzyć relacje a nie tylko mieć rację.

Włączenie myślenia strategicznego pozwala nam lepiej dobierać słowa, miejsce rozmowy, czas, sposób, a nawet wybierać rozmówców.

 1. Uważność

Bądź szczęśliwy w tej chwili, to wystarczy. Każda chwila jest wszystkim czego potrzebujemy, nic więcej” – Matka Teresa

Komunikując się na co dzień czasem nie jesteśmy uważni na to co mówią inni ludzie. Nie słuchamy ich. Mamy już gotową odpowiedź. Nie mamy refleksu, żeby zareagować. Umiejętność uważnego życia daje nam zdolność do wsłuchania się w drugą osobę. Objęcia jej całej, jej emocji, tego co powiedziała i czego nie powiedziała. Uważna komunikacja zmniejsza nasze poczucie, że coś nam umknęło. Nie musimy się potem obwiniać, że coś pominęliśmy. Uważność pozwala nam zwolnić, dopasować się do tempa rozmówcy. Zobaczyć go w szerszej perspektywie, zobaczyć problem w szerszej perspektywie. Uważność pozwala też nam zobaczyć siebie, swoje potrzeby, emocje w danym momencie. I komunikować na bieżąco co przeżywamy, widzimy, chcemy.

 1. Okazywanie szacunku

Bo żeby być wolnym, nie wystarczy zrzucić okowy, lecz trzeba żyć tak, by szanować i zwiększać wolność innych.” – Nelson Mandela

Żeby komunikować się skutecznie i tworzyć dobre relacje potrzebujemy szanować naszych rozmówców. Ich odmienne poglądy, prawo do własnego zdania, a nawet to, że zmieniają zdanie. Takie podejście nadaje naszej komunikacji partnerski charakter. Doceniamy wtedy różnorodność. Potrafimy pochwalić osiągnięcia i zalety drugiej osoby. W ten sposób pomagamy drugiej osobie wyrazić siebie, swoje pomysły i obawy. Razem tworzymy więcej. Razem znajdujemy najlepsze rozwiązania. Okazując szacunek razem mamy satysfakcję z rozmowy. Razem czujemy się ważni.

 1. Optymizm

Optymizm jest niezbędny do sukcesu i jest fundamentem odwagi i rozwoju” – Nicholas Murray Butler

Optymizm jest częścią skutecznej komunikacji. Optymizm nakręca nas, daje energię do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Do ciągłego dialogu, w celu znalezienia porozumienia, najlepszych rozwiązań. Pozwala nam podchodzić do problemu ciągle od nowa, w nowy sposób. Optymizm w komunikacji wyraża się w zaangażowaniu w dyskusję, w dystansie do przejściowo pojawiających się problemów, w motywacji do zrozumienia drugiej strony, w humorze, który rozładowuje napięcie.

 1. Realizm

Ja zawsze lubię patrzeć na optymistyczne strony życia, ale jestem na tyle realistyczny, aby wiedzieć, że życie jest sprawą złożoną.” – Walt Disney

Podczas gdy optymizm daje nam motywację i pomaga stawiać ambitne cele, realne patrzenie pomaga nam skupić się na faktach i znaleźć ścieżkę dojścia do wymarzonych celów. Realizm pomaga nam być cierpliwym, nawet wobec nas samych, bo zmiana potrzebuje czasu. Realne patrzenie i komunikowanie się pomaga nam akuratnie określić sytuacje, posiadane zasoby, występujące problemy i niebezpieczeństwa.

 1. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność to cena wielkości” – Winston Churchill

Skuteczna komunikacja nie może się obejść bez wzięcia całkowitej odpowiedzialności za swoje słowa. Za to co komunikujemy mówić, milcząc, swoją postawą. Odpowiedzialność w komunikacji to mówienie za siebie, o swoich odczuciach, przemyśleniach, wrażeniach. To mówienie językiem proaktywnym (zrobię, zamiast: chciałabym zrobić, spróbuję; myślałam, że wszyscy wiedzą, jak to zrobić, zamiast wiadomo, że to należy tak zrobić). Odpowiedzialność jest nam potrzebna, żeby się uczyć i wyciągać wnioski. Im bardziej jesteśmy odpowiedzialni za swoje słowa tym bardziej jesteśmy świadomi ich konsekwencji. Dlatego zwiększając naszą odpowiedzialność zwiększamy naszą skuteczność w komunikacji.

 1. Precyzja słowa

Słowa mogą inspirować i słowa mogą ranić. Wybierz swoje dobrze” – Robin Sharma

Ostatnią umiejętnością potrzebną do skutecznej komunikacji jest rozumienie słów, ich znaczenia, ich oddziaływania. Właściwy dobór słów jest sztuką samą w sobie. Najlepiej to widać w sloganach firm, które w minimalnej ilości słów zawierają całą filozofię firmy.

Słowa mają wielką moc. Mogą dodawać skrzydeł, albo je podcinać.

Jeśli chcesz dodawać skrzydeł to używaj uskrzydlonych słów : wspaniale, fascynujące, cudownie, fantastycznie zamiast dobre, ok, może być.

Jeśli chcesz ograniczać napięcie to mów: nieporozumienie, różnica zdań, odmienna perspektywa zamiast kłótnia, konflikt, spór.

Jak widzisz odpowiednimi słowami możemy wpływać na atmosferę, nastawienie, motywację. Masz wpływ na słowa, których używasz. Używaj ich świadomie. Tak, żeby Tobie i innym służyły dla tworzenia dobrych relacji i osiągania sukcesów.

Powodzenia 🙂

6

2 thoughts on “10 UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH ABY SKUTECZNIE SIĘ KOMUNIKOWAĆ

 1. Trafiłem na tę stronę „przypadkiem” i jestem „zafascynowany” takim zestawieniem umiejętności potrzebnych dla skutecznej komunikacji. To jest zupełnie inne spojrzenie od przedstawianych w naukowych opracowaniach. Odniosłem wrażenie, że był pisany z „sercem”, a nie tylko rozumem. Życzę spotykania częściej ludzi, którzy mają podobne umiejętności potrzebne dla takiej komunikacji.

 2. Bardzo dziękuję za te miłe słowa 🙂 Wierzę, że takich ludzi będzie coraz więcej, przecież jak widać po komentarzu Ty też taki jesteś 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *